Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren en bezoekersstatistieken te meten.
Wil je onze cookies niet accepteren? Klik hier
Accepteer

Wanneer investeert u in Software?

Samen bepalen we hoe we onze software kunnen inzetten om waarde aan uw organisatie toe te voegen en welk rendement u daarvan mag verwachten. Zo wordt direct duidelijk welke investering gerechtvaardigd is.

Slim werken

Bij het realiseren van software maken we voor een belangrijk deel gebruik van middelen die we ter beschikking hebben in onze toolkit. Om snel tot slimme oplossingen te komen baseren ons op conventies en best practices. Om onze software vervolgens naadloos aan te laten sluiten op uw organisatie passen we waar nodig gericht maatwerk toe. Zo bent u ervan verzekert dat u geen onnodige investering doet en een passende oplossing krijgt.

Investeren in rendement

Voorafgaand aan een traject maken we samen een inschatting van het verwachte rendement. Door processen te optimaliseren, automatiseren en verspillingen en onregelmatigheden terug te dringen is veel rendement te behalen. Dat rendement kunt u direct vertalen naar een verhoging van capaciteit in FTE, verlaging in ziekteverzuim of permanente jaarlijkse besparing op arbeidskosten. Zo bent u in staat om weloverwogen de keuze te maken om in software te investeren.

Digitalisering

Digitalisering van procedures houdt in dat er niet meer met papier e.d. wordt gewerkt maar met digitale documenten en communicatie. Dit houdt in dat bepaalde processen die voorheen bijvoorbeeld schriftelijk werden geregeld, nu per computer kunnen worden verwerkt. Vaak worden processen ondergebracht in (online) softwaresystemen. Het onderbrengen van informatiestromen in digitale systemen maakt dat informatie te allen tijde inzichtelijk is. Door kanalen te digitaliseren kan meer gestuurd worden in werkwijze en wijze van verwerking. Door te digitaliseren is in veel organisaties veel winst te halen op gebied van efficiëncy. Ook wordt door digitalisering vaak een grote stap in het terugbrengen van verspilling en onregelmatigheden gemaakt.

Direct inzicht in besparing

Voorafgaand aan het ontwikkelen van nieuwe software kijken we samen naar waar zich obstakels in uw organisatie bevinden en hoe we die knelpunten het beste weg kunnen nemen. Zo brengen we in kaart welke factoren bij zullen dragen aan het behalen van optimaal rendement.

In hoofdlijnen onderscheiden we drie soorten knelpunten binnen processen.

1. Verspilling

Onder verspilling verstaan we alles dat zorgt voor stilstand en verspilde tijd. Verspilling kan onder andere ontstaan wanneer gewacht moet worden op anderen in een informatieproces, door fouten of defecten of door inefficiënte, arbeidsintensieve processen en handelingen.

Door processen zoveel mogelijk te optimaliseren verlagen we de arbeidsintensiviteit. Door taken te automatiseren dringen we het risico op defecten en fouten terug.

2. Onregelmatigheden

Onregelmatigheden zijn aan de orde als een deel van een proces heel vlot verloopt, maar ergens anders stokt. Wanneer collega's het heel druk hebben, maar u het heel rustig heeft. Door onregelmatigheden in een proces is het risico op verspilling door onderzoek, fouten, foutherstel en wachttijden groter.

Hoe meer stappen een proces kent, hoe meer afwijkingen van de norm er kan optreden. We streven er daarom naar om processen zo kort, eenvoudig en eenduidig mogelijk te maken en zo de dagelijkse gang van zaken in balans te krijgen. Zo wordt het mogelijk om stressvrij met afgeslankte processen, veel voor elkaar te krijgen

3.Overbelasting

Wanneer teveel verspilling uit een proces gehaald wordt, ontstaat er kans op overbelasting. Waar voorheen taken te arbeidsintensief waren en daardoor teveel beslag op capaciteit legden kan nu de hoge mate van effectiviteit leiden tot overbelasting en ziekteverzuim.

Om te voorkomen dat mensen ontevreden worden of overwerkt raken blijft de mens bij het ontwikkelen van processen altijd centraal staan. De software werkt in dienst van uw medewerker of de eindklant. Werken met onze software is daarom altijd intuïtief, prettig & efficiënt. 

Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van slimme software?

Neem nu vrijblijvend contact op en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.